tisdag 27 maj 2008

ja men liv är viktigast (försäkrignsprincipen= straff därefter).

Charlatanerna (dom som orskar problemet= försäkringen täcka sas, brottet ska inte få beivras).
ang livets ord=knutby, försäkringsfråga= tex telefonövervakning/modem (går ju å köpa för ca 5000 kr) = ska vara grov tortyr med ev dödsstraff (mordstämpling).
Var msk frihet. Slaveri= mentala öken som många msk och institutioner förespråkar Man kan jfr prostiution/porr. Tex kristen höger/Bushadm inte porrsurfar etc (och kanske har porrkontakter etc). Skitsnack. Intressant å få redogörelse för porr USA (inte liten fråga som Schlussel visade i sin bok jfr arbetet däri- s k svarta ekonomin som BLA innefattas). Jfr Ulv i fårakläder, Ulf Ekman och livets ord = dödsstraff med tortyr (försäkringslösning= bedrägeri och onda msk beteenden som samhällslösning = kan inte acceptera och ska vara straffbart). Prejudikat= i tex vissa kontexter, religiösa inte minst (empiriskt= mkt mord och skit utifårn religionen och förvirring etc) att det ska vara dödsstraff och dyl
Jävla skitstövlar ska komma med något - jfr Lincolns kunskap och engagemang. En skådespelare dödade ju honom - samma namn som frälsningsarmens grundare tror jag.
Asymmetriskt infoövertag= förberedelse för mord (stämpling). Så fort man sätter igång övervakningsenhet ska man dömas (post- och telelagen). Bodström ("för prejudikat" i sverige sas = statsmaktens vilja).
konstitutionen tagit upp i frågor (diskutera)
Men tele-datalag lag retroaktiv lagstiftning häri= "syndoffer" el vad man ska säga (för mord och lögn som varit= låtit kriminella och "vita slipsar" och rena bluffmakare härja sas) - övervakar sina åsiktsmotståndare det är det lägsta (man ska få ett kännbart straff häri) Jag anser ovan, dödsstraff med tortyr
jfr vad dom gör mot andra (proportionaliteten)

Mer juridik

Rättsrekvisit = Grundlagen (rätt till liv) när vårt moderna samhälle inte kan upprätthålla detta (post- och telelagen, hemfridsbrott, säkerhet, integritetsskydd, liv och rem och hälsa och då mordstämpling mfl brott) = lagens strängaste straff (och i framtiden dödsstraff). Medverkan likaså mycket höga straff. Därför övervakning etc är viktigt (bevis) tillsammans med övrigt förstås.

Hederliga människor etc ska naturligtvis inte acceptera

Försäkringsprincipen
Säg att en “bluffmakare som Ekman” (bluff, ej följt evangeliet= sin arbetspolicy, skaffat hus och åkt till USA för utbildning och ej uppfyllt “lämna allt” och klart skitstövel och charlatan, se resonemang tidigare i missionsverige)
== grov tortyr (proportionellt)

Något annat ska man som samhällsmedborgare inte acceptera. Och förmildrande omständigheter för närstående om brott föreligger. Men systemet kommer ju generera sig självt och minimera brotten (meningen= försäkringen egentligen inte behövs).
livets ord =kopplar det till brott (knutby, bedrägeri, osund kultur etc= tex uppsala). Och undersöker då specifikt religiösa. Mkt brott där (försäkringsprincipen= undersöka där frekvent)Brottslingar i mkt stor omfattning (se usa). näringsförbud= jfr religionsförbud el ska kalla det (försäkringsförbud)